Sevdiğim

Sevdiğim Şiiri

Kalp sevgi aynasında yansıtırken yüzünü
Aşk ile olur tûrap gül-nikâbın sevdiğim
Gönülde yanarken kor saklıyorsa közünü
Böyle sevmesi sevap gül-nihâlin sevdiğim
Sevilmek güzel ama. hüner sevmekmiş meğer
Almadan vermekmiş aşk hasletin buna değer
Baş eğmeyen sultan da aşka başını eğer
Sırrına eren harap gül-ruhsârın sevdiğim
Yedi tepe dolaşır beni sarar rüzgârın
Yine hülyaya daldım gözümde gül-izârın
Aşk-ı şeyda ya düştüm olamam intizârın
Didemde oldun serap gül-izârın sevdiğim
Çevirme didarını bir kez olsun sevdim de
Aşkla yanan bu gönül belki olur âsude
Kalbimin mihmanısın yerin inan nâdide
Çaresiz kaldım bitap gül-dehânın sevdiğim
Savrulurken yüreğim gecemi sarsa keder
Ömrümün son demleri uğruna olsa heder
Bu gönül yarasına bilmem tabipler ne der
Bildim ki aşk ızdırap gül-cemâlin sevdiğim

Leyla Gül Varoglu

ETİKETLER :