Sessiz Gemi

Sessiz Gemi Şiiri

Artık demir almak
günü gelmişse zamandan,
Meçhule giden bir
gemi kalkar bu limandan.
Hiç yolcusu yokmuş
gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta
ne mendil ne de bir kol.
Rıhtımda kalanlar
bu seyahatten elemli,
Günlerce siyah
ufka bakar gözleri nemli.
Biçare gönüller.
Ne giden son gemidir bu.
Hicranlı hayatın
ne de son matemidir bu.
Dünyada sevilmiş
ve seven nafile bekler;
Bilmez ki, giden
sevgililer dönmeyecekler.
Bir çok gidenin
her biri memnun ki yerinden.
Bir çok seneler
geçti; dönen yok seferinden

 

Yazar : YAHYA KEMAL BEYATLI

ETİKETLER :