Kardeş Dedik

Biz ayrımadık kimseden kimseyi
Kardeş bildik kardeş dedik
Can bildik Canım dedik
Kaybetsekte Ben demedik
Biz ayırmadık kimseden kimseyi
Adam bildik Adam dedik
Söz verdik Sözümüzü yemedik
Yürekte yer verdik kimseyi silmedik